Δελτία:

  • Δελτίον, τχ. 1, 1967.
  • Δελτίον, τχ. 2, 1968.
  • Δελτίον, τχ. 3, 1969-70.
  • Δελτίον, τχ. 4, 1970-71.
  • Δελτίον, τχ. 5, 2006.
  • Δελτίον, τχ. 6, 2016. 

ΣΗΜ. Όλες οι εκδόσεις μας διατίθενται από τις εκδόσεις “Χρυσοπολίτισσα” και το Δημαρχείο Κερύνειας

Εκδόσεις “Χρυσοπολίτισσα”
Τηλ: +357-22353929

Δημαρχείο Κερύνειας
Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357-22353929,  +357-22818040
Tηλεομοιότυπο: +357-22818228
Ε-mail: [email protected]