ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ

Θεοφανώ Χιωτέλλη Κυπρή

Αγγελινίδης Π., Ο Κλασσικός Αθλητισμός στην Κύπρο 1892-1925, Λεμεσός 1973. Βλ. κεφ. “Γυμναστικός Σύλλογος Ο Πράξανδρος”, σελ. 4, 298-300 κ.ά.

Αδούλωτη Κερύνεια, Περιοδικό, έκδοση του σωματείου Αδούλωτη Κερύνεια, τεύχ. 23, 1979-1991.

Αργυρού Χρ., Ηλιάδη Ι. κ.ά., Οδοιπορικό στα Χριστιανικά Μνημεία της Μητροπολιτικής περιφέρειας Κυρηνείας: Άτλαντας Μνημείων, Ιερά Μητρόπολις Κυρηνείας, Λευκωσία 2006.

Βράχας Φρίξος Π., Νοσταλγία της Κερύνειας, 1η έκδοση 1975, επανέκδοση με Εισαγωγή-Επιμέλεια Θεοφανώς Χιωτέλλη Κυπρή, Λαογραφικός Όμιλος Κερύνειας, Λευκωσία 2011.

——, “Κερύνεια”, Εγκυκλοπαίδεια Υδρόγειος, τόμ. “Κύπρος”, Γενική επιμέλεια Φρ. Π. Βράχα, Αθήνα 1985, σελ.44-46 κ.ά.

——, Μνήμη κατεχομένων, Έκδοσις Πνευματικής Αδελφότητος Ελληνίδων Κύπρου, 1991.

Γεωργιάδης Κλ., Ιστορία της Κύπρου, 2η έκδοση, Λευκωσία, 1978. Βλ. σελ. 9, 26, 198, 199, 210, 223, 262, 264, 270 κ.ά.

Γεωργιάδης Κωνστ. Α., “Το αγροτικό σπίτι της περιοχής Κυρηνείας Κύπρου”, Λαογραφία, τόμ. ΙΕ΄, 1953, σελ. 111-146.

Γεωργίου Ι. Γ., Η Κερύνεια επί Τουρκοκρατίας και κατά τα πρώτα έτη της Αγγλικής κατοχής, Κερύνεια 1972.

Γνώση Κερύνειας. Κερυνειώτες συγγραφείς του 20ού αιώνα, σχετικές εκδόσεις και επιλεκτική βιβλιογραφία, επιμέλεια: Ρήνα Κατσελλή, Θεοφανώ Κυπρή, έκδοση Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας, Λευκωσία 2012.

Georghallides G.S., Cyprus and the Governorship of Sir Ronald Storrs: The causes of the 1931 crisis, Texts and Studies of the History of Cyprus, XIII, Cyprus  Research Centre, Nicosia 1985, “Kyrenia: centre of National Radicals”, see p. 414-418 etc.

Gunnis R., Historic Cyprus, edition by K. Rustem and Bro., Nicosia 1973, See Kyrenia p. 121-129, castle of Kyrenia p. 121, 123, 125-127, Chrysocava p. 128.

Δεκαετηρίς Τεχνικής Εκπαιδεύσεως 1960-1970. Βλ. “Δημοσία Εμπορική Σχολή Κυρηνείας”, σελ. 113.

Δελτίον Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας, τεύχ. 1, 1967, τεύχ. 2, 1968, τεύχ. 3 1969-1970, τεύχ. 4, 1970-1971, τεύχ. 5, 2006.

Δημητριάδου Έρση, Θύμησες Κερύνειας: Τα Σχολεία της πόλης, 1921-1974, Λευκωσία 2006.

Δήμος Κερύνειας, Περιοδικό, έκδοση Δημαρχείου Κερύνειας, 2004-.

Εναλία οδός. Το ταξίδι του ‘Κερύνεια Ελευθερία’ στην Ελλάδα με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Κείμενα και φωτογραφίες Τάκης Νεοφύτου, Πολιτιστικό Ίδρυμα ‘Κερύνεια- Χρυσοκάβα’, Λευκωσία 2006.

Η κατεχόμενη γη μας, επιμέλεια Π. Πρωτοπαπά, έκδοση Υπουργείου Παιδείας, Λευκωσία, 1991. Βλ. “Η οροσειρά του Πενταδάκτυλου”, σελ. 16-25, «Η επαρχία της Κερύνειας», σελ. 26-109.

Η Κερύνεια μας, έκδοση του Δήμου Κερύνειας, Λευκωσία 2004.

Hackett J., A History of the Orthodox Church of Cyprus, London, 1901, For Kyrenia see p. 240-242, 325-326, 587-588.

Jeffery G., Historic Monuments of Cyprus, London, 1983. For Kyrenia see p. 2, 6, 14, 251, 306. For Kyrenia castle p. 308-317 and for tombs 317-318.

Καραγιάννης Κωνσταντίνος Λ., Όταν οι μνήμες έρχονται, Λευκωσία 1989.

Καρδιανός Διονύσιος, Ο Αττίλας πλήττει την Κύπρον, κεφ. “Η κατάληψις της Κυρηνείας”, εκδόσεις Επιφανίου, Γ΄ έκδοση, 2003, σελ. 467–478.

Κατεχόμενες πόλεις. Εκτοπισμένοι Δήμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση. Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων Κύπρου. Ένωσις Δήμων Κύπρου, 2012. Βλ. “Δήμος Κερύνειας”, σελ.12-37.

Κατσελλή Ρήνα, Κερύνεια- Ιστορική, Λαογραφική ΄Ερευνα, έκδοση Παγκύπριας ΄Εκθεσης Ανθέων Κερύνειας, 1η έκδοση Κερύνεια 1973, 2η έκδοση Λευκωσία 1979.

——, Κερύνεια εκ στόματος γερόντων, τόμ. Α΄, 1η έκδοση Λεμεσός 1975, 2η έκδοση, Λευκωσία, 1978, τόμ. Β΄, Λεμεσός 1977, και τόμ. Γ΄, Λευκωσία 1991 και συγκεντρωτικός τόμος Λευκωσία 2009.

—— (Γυναίκα της Κερύνειας), Πρόσφυγας στον τόπο μου,1η έκδοση Τα τετράδια του Ρήγα, Θεσσαλονίκη 1975, 2η έκδοση Χρυσοπολίτισσα 1979, 3η έκδοση, Χρυσοπολίτισσα 1984.

——-, Ο Ραγιάς – Ο άνθρωπος και το φύλλο, έκδοση Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας, Λευκωσίας 1989.

——, «Η Κερύνεια», στον τόμ. Κυπριακά 1878-1955, Διαλέξεις Λαϊκού Πανεπιστημίου, αρ. 2, έκδοση Δήμου Λευκωσίας, Λευκωσία, 1986, σελ. 163-169. Επίσης “Κερύνεια”, στον τόμ. Κάποιες κρίσιμες ώρες στην Κυπριακή Ιστορία,. Διαλέξεις Λαϊκού Πανεπιστημίου, αρ. 4, έκδοση Δήμου Λευκωσίας, Λευκωσία, 1994, σελ. 155-166.

——–, Της Κερύνειας μας–Ιστορία της Πόλης, έκδοση Δημαρχείου Κερύνειας, Λευκωσία 2000.

——-, Της Κερύνειας μας–Iστορία του Δημαρχείου της πόλης, εκδόσεις Χρυσοπολίτισσα, 2000.

——, Νίκος Κρανιδιώτης – Η εποχή και το λογοτεχνικό του έργο, εκδόσεις Χρυσοπολίτισσα, Λευκωσία 2002.

——, Θαλασσινή και τουριστική Κερύνεια, έκδοση Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας, Λευκωσία 2002.

——, Σάβας Χρίστης –Ο αλλιώτικος, τόμ. Α΄, Β΄. έκδοση Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας, 2004. Τόμ. Γ΄ Επιλογή από το έργο του, έκδοση Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας, 2005.

Κελέσιης Α, “Ίδρυση και ένταξη της ΠΑΕΚ στη δύναμη της ΚΟΠ”, Ημερολόγιο Π.Α.Ε.Ε. Κερύνειας, 2004.

——, Μαϊστροτραμουντάνα, έκδοση Δήμου Κερύνειας, 2003.

——-, Ναυτικά κιάλια, εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη  2008.

—— , Ζήσε Ελλάδα και χωρίς εμάς, εκδόσεις Αιγαίον, 2011.

Κερύνεια, Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, εκδόσεις ‘Φιλόκυπρος’, επιμέλεια Άντρου Παυλίδη, τόμ. 7ος, 1987,σελ. 35-73.

Κερύνεια, ‘Επιστροφή’ στην κατεχόμενη πόλη. Αφιέρωμα στο Επτά Ημέρες, εφημ. Η Καθημερινή, επιμέλεια Όλγα Σελλά, 23.8.1998.

Κερύνεια, Με τη μνήμη εκείνων που διάβηκαν, Η Ιστορία της πόλης μου, Δήμος Κερύνειας- Ο Φιλελεύθερος, επιμέλεια Χρύσανθος Χρυσάνθου, 2012.

Κερύνεια- Του βίου ημών ενθύμια, Η Ιστορία της πόλης μου, Ο Φιλελεύθερος, επιμέλεια Χρύσανθος Χρυσάνθου, 2008.

Κερύνια, Ιστορία-πολιτισμός, Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Λαογραφικός Όμιλος Κερύνειας,-Δημαρχείο Κερύνειας, 1983.

Κιτρομηλίδη Γ., Κορφιώτη Β., Κωνστάμπεη Γ.,Της Κερύνειας. Ποιητική Ανθολογία, Λευκωσία 2002.

Κληρίδης Ν., 25 Μοναστήρια στην Κύπρο, τόμ. Β΄, Λευκωσία, 1952. Βλ. κεφ. “΄Ενα μοναστήρι και φρούριο στον ΄Αγιο Ιλαρίωνα”, σελ. 35-49.

——, Θρύλοι και παραδόσεις της Κύπρου, Λευκωσία 1954. Βλ. “Φρούριο Αγίου Ιλαρίωνα”, σελ. 25-30.

——, Το φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνα, Ιστορία και Θρύλοι, Λευκωσία, 1958.

——, Χωριά και πολιτείες της Κύπρου, Λευκωσία, 1961, “Κερύνεια” σελ. 103-105.

Κουδουνάρης Αριστ. Λ., Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων 1800-1920, Ε΄ έκδοσις, Λευκωσία, 2005 (Βιογραφικά πολλών Κερυνειωτών).

Κυπρή Θεοφανώ, “Αναδρομή στην Κερύνεια”, στο βιβλίο Συλλογική Μνήμη. Μελέτες-Άρθρα-Ομιλίες, έκδοση Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας 2013, σελ.243-398.

Κύρρης Κ. Π., “Κερυνείας Μητρόπολις”, Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 7ος. Αθήναι 1965, σελ. 520-524.

Leontios Makhairas, Recital concerning the sweet land of Cyprus entitled “Chronicle”, ed. By R. M. Dawkins, Oxford,1932. See p. 28-29, 470-532.

Λοϊζίδης Σ., Άτυχη Κύπρος. Πως έζησα τους πόθους και τους καημούς της 1910-1980, Αθήναι 1980. Βλ. σελ. 21, 25-31, 34, 36-41.

Λοϊζίδου Κοραλλία, “Φρούριον του Αγίου Ιλαρίωνος”, Κυπριακαί Σπουδαί, τόμ. Β΄, 1938, σελ. 44-54.

Λοϊζίδου Τιτίνα, “Μια νοερή επιστροφή στην Κερύνεια”, περ. Ενημέρωση, Οκτώβρ. 1992, σελ. 70-76.

…….“Το δικαίωμα της ειρηνικής απόλαυσης της περιουσίας”, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Eπιστημών, ΙΔΙΣ, έκδ. Ι. Σιδέρη, Αθήνα 2000, σελ. 139-143.

Μάνα Γη Κερύνεια μου, έκδοση του σωματείου “Αδούλωτη Κερύνεια”.

Μαραγκού Αννα, Γεωργιάδης Μ., Άποψη γης, έκδοση Πολιτιστικού Ιδρύματος Ιεράς Μονής Κύκκου «Αρχάγγελος», Λευκωσία 2006.

Megaw A. H. S., A brief history and description of Kyrenia castle, Nicosia, 1964.”

Μενάρδος Σ., Τοπωνυμικαί και Λαογραφικαί Μελέται, Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, IV, Λευκωσία, 1970. Βλ. σελ. 4, 7, 8, 11, 21, 26, 34, 35, 43, 45, 46, 48, 49, 50 κ.ε.

Μιχαηλίδη Αγνή Μ., Κερύνεια η παλαιά πολίχνη, Λευκωσία 2000.

Μιχαηλίδης Γ. Μ., “Ο Κυρηνείας Χρύσανθος Ιωαννίδης και η αλληλογραφία του με τον Ιερώνυμο Βαρλαάμ (1877-1889)”. Κυπριακαί Σπουδαί, τόμ. ΜΑ’, σελ. 117-176.

Μυριανθόπουλος Κλ. Ι., Η Παιδεία εν Κύπρω επί Αγγλοκρατίας (1878-1946). Βλ. κεφ. “Σχολεία Κερύνειας”, σελ. 247-250, 271.

Νακούζης Π. Τ., Το ιστορικό τσιφλίκι Φουντζί και οι ιδρυτές του, έκδοση Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας, Λευκωσία 1991.

Νεοφύτου Άννα, “Σελίδες από την εξέγερση του 1931 στην Κερύνεια”, Επετηρίδα ,του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών XXVIII (2001), σελ. 309-337.

——, “Ιεροί χώροι της πόλης και επαρχίας Κερύνειας της Κύπρου”, Εθνογραφικά, Αφιέρωμα στην Κύπρο, τόμ. 14, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Ναύπλιο 2009,.σελ. 45-80.

Newman Ph., The fortress of Kyrenia, Kyrenia 1947.

Παναγιωτόπουλος Ι. Μ., Η Κύπρος, ένα ταξίδι, Αθήναι 1962. Βλ. κεφ. “Ο ΄Αγιος Ιλαρίωνας, το Μπέλλαπαϊς, Η Κυρήνεια”, σελ. 152-162.

Παπαγεωργίου Αθ., “Τα Βυζαντινά Μνημεία της πόλης της Κερύνειας”, στον τόμο Η Κερύνεια μας, έκδοση Δήμου Κερύνειας, Λευκωσία 2004, σελ. 36-41.

Παπαπολυβίου Π., “Πτυχές της ιστορίας της Κερύνειας στην Αγγλοκρατία”, Πρακτικά Ημερίδας ‘Η Κερύνεια χτες και σήμερα’, Ομοσπονδία Συνδέσμου Γονέων Μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης Πόλης και Επαρχίας Κερύνειας, Λευκωσία 2003, σελ.10-14.

Παπαχαραλάμπους Γ., “Από την Βυζαντινήν Κύπρον”,. Κυπριακαί Σπουδαί, τόμ. ΚΕ΄, σελ. 123-130.

Παχουλίδης Χριστ., Μητροπολιτική επαρχία Κερύνειας -Η δική μας γη, έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Κυρηνείας, Λευκωσία 2001.

Περιστιάνης Ιερών., Γενική Ιστορία της νήσου Κύπρου, εν Λευκωσία 1910. Βλ. “Κερύνεια, Ιστορία της πόλεως, του φρουρίου και της επαρχίας Κερύνειας”, σελ. 7-148.

——, “Επιγραφή εκ Κυρηνείας”, Κυπριακά Χρονικά, Γ΄, σελ. 159-161.

——, Ιστορία των Ελληνικών Γραμμάτων, από της Τουρκικής κατακτήσεως μέχρι της Αγγλικής κατοχής (1571-1878), εν Λευκωσία 1930. Βλ. σελ. 74, 94, 171, 181, 182, 353-372.

Σακελλάριος Αθ., Τα Κυπριακά, έκδοσις εκατονταετηρίδος, τόμ. Α΄, Λευκωσία 1990. Βλ. “Κυρήνεια”, σελ. 144-148.

Σαμουήλ Α., Καλημέρα ήλιε. Ο χαμένος πόλεμος, Λευκωσία 2011

Σεβέρη Ρίτα Κ., Μνημεία και Μνήμες. Κερύνια η Μάγισσα, Ελληνική Τράπεζα, 2009.

Σίνου Στεφ., Αναδρομή στη λαϊκή αρχιτεκτονική της Κύπρου, Αθήνα, 1976. Βλ. Κερύνεια, σελ. 19-20, 66-68, 100-103, 110, 152, 153.

Σπύρου Στέλλα, Η μικρά ημών πόλις ΚερύνειαΕρανίσματα περί Κερυνείας εξ εφημερίδων παλαιών (1879-1912), εκδόσεις Επιφανίου, Λευκωσία 2005.

——, Στην Κερύνεια επί πτερύγων αγγέλου, Λευκωσία 2005.

——, Φως Παιδείας, Ελληνικόν  Γυμνάσιον Κυρηνείας- Σύλλογος Αποφοίτων (ΣΑΓΚ), εκδόσεις Εν τύποις, Λευκωσία 2012. 

Σταυρίδης Γεώργιος–Ραγιάς, Ο Ραγιάς, εφημερίδα, 1898-1923.

——, Παγκύπριον Ημερολόγιον Ραγιά, Κερύνεια 1911, φωτοτυπική ανατύπωση, εκδόσεις Αιχμή, 2005.

Στυλιανού Α. και Ι., Το φρούριο της Κερύνειας (οδηγός), Λευκωσία 1952.

——, Τα φρούρια Κερύνειας και Αγίου Ιλαρίωνος και η Μονή Μπέλλαπαϊς, Λευκωσία 1952.

——, The Painted Churches of Cyprus, second edition, Nicosia 1997. For Kyrenia see p. 451-456, 469, 470.

Τα κατεχόμενα Γυμνάσιά μας, επιμέλεια Π. Πρωτοπαπά κ. ά., έκδοση Γυμνασίου Παλουριώτισσας. Βλ. “Επαρχία Κερύνειας” σελ. 70-126 και 224-225.

Ταλιαδώρος Δ. Ηρ., 286 ΜΤΠ (Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού) Πολεμικό Ημερολόγιο 1974, έκδοση Συνδέσμου Πολεμιστών 286 ΜΤΠ-1974, Λευκωσία 2010.

Ταρσούλη Αθηνά., Κύπρος, τόμ Α΄, Αθήναι 1955. Βλ. κεφ. “Κερύνεια”, σελ. 391-423.

Της Κερύνειας μας – Κρανιδιώτες, Νίκος, Γιάννος, Νικόλας, επιμέλεια Ρ. Κατσελλή, έκδοση Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας, Λευκωσία 2001.

Της Κερύνειας μας – Ποιήματα και πεζά του Χριστόφορου Φ. Χριστοφορίδη, επιμέλεια Ρ. Κατσελλή, έκδοση Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας 1998.

Της Κερύνειας μας. Παπα- Γιάννη Παφίτη, Βιβλίον γεννηθέντων εν Κυρηνεία από του έτους 1880 μέχρι του 1905, Κερύνεια 1969, επιμέλεια Ρ. Κατσελλή, επανέκδοση 2002.

Της Πατρίδας Χώματα, επιμέλεια Στ. Σπύρου, έκδοση Υπουργείου Παιδείας Κύπρου, 1985. Βλ. “Κερύνεια” σελ. 9-47.

The Attila “Peacemakers”, July 20, October 1, 1974, published by Public Information Office, Nicosia,Cyprus.

Thomson John, Through Cyprus with the camera in the autumn of 1878, London 1879.

Το καράβι της Κερύνειας, επιμέλεια Α. Χρυσοχός, Στ. Σπύρου, Κ. Λυμπουρής, έκδοση Υπουργείου Παιδείας, Λευκωσία 1987.

Φιλίππου Λ.,. Τα ελληνικά γράμματα εν Κύπρω κατά την περίοδον της Τουρκοκρατίας (1571-1878), εν Λευκωσία 1930. Βλ κεφ. «Τα σχολεία εν τη επαρχία Κερύνειας», σελ. 333-343.

——, Η Εκκλησία της Κύπρου επί Τουρκοκρατίας, Κυπριολογική Βιβλιοθήκη, εκδιδομένη επιμελεία Θ. Παπαδοπούλλου, αρ. 3, εν Λευκωσία 1975. Βλ. «Κυρήνεια» σελ. 39, 171, 243, 269, 289, 312, “Κυρηνείας Μητρόπολις”, σελ. 195, 241, 244 και “Κυρηνείας μητροπολίτης”, σελ. 259, 262, 263, 311.

Φράγκου Νιόβη, “Ανωτέρα Εμπορική Σχολή Κερύνειας”, στον τόμ. Η Κερύνεια μας, έκδοση Δήμου Κερύνειας, Λευκωσία 2004, σελ.157-162.

Φραγκούδης Γ. Σ., Κύπρις, εν Αθήναις, 1890. Βλ. “Κυρήνεια”, σελ. 420-424.

Wideson R., Cyprus in Pictures, London 1953.

Χαραλαμπίδου Νάτια Ξ., “Κύπρος και Σεφέρης. ‘Στα περίχωρα της Κερύνειας’, μια απόπειρα ερμηνείας της διαλογικής μορφής του ποιήματος”, Ο Σεφέρης στην Πύλη της Αμμοχώστου, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1987, σελ. 263-321.

Χατζηβασιλείου Α., Ιστορία του Κυπριακού Αθλητισμού, τόμ. Α΄ Λευκωσία 2004, τόμ. Β΄ 2007, τόμ. Γ΄ 2010. Για την Κερύνεια βλ. τόμ. Α΄ σελ. 228, 269-270, 356, 360, τόμ. Β΄, σελ. 73, 79, 102, 183, 224, 232, 235, 440-442, 455, τόμ. Γ΄ σελ. 25, 32,201,217, 249, 296, 379,407.

Χατζηιωάννου Κ., Η Αρχαία Κύπρος εις τας Ελληνικάς Πηγάς, τόμ. Β΄, Λευκωσία 1973, σελ. 333-334, 337, τόμ. Ε΄, Λευκωσία, 1983, σελ. 116, 117, 196.

——, Λαογραφικά Κύπρου, έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Λευκωσία, 1984. Βλ. Κεφ. “Γύρω από το κάστρο τ’ ΄Αι Λαρκού (=Αγίου Ιλαρίωνος) “, σελ. 135-136.

Χατζηκυριάκου Γ., “Η χλωρίδα της επαρχίας Κερύνειας. Τα ματσικόρυδα”, Λαογραφική Κύπρος, τόμ, ΚΗ΄, σελ. 149 – 151.

Χατζηστεφάνου Κ., «Παραδοσιακά τραγούδια από την επαρχία Κερύνειας και άλλα μέρη της Κύπρου», Πρακτικά του Πρώτου Συμποσίου Κυπριακής Λαογραφίας, ΄Εκδοση Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 1985, σελ. 213.-235.

Χατζηψάλτης Κ., “Α. ΄Εγγραφα …Β. Επίσκοποι Πάφου και Κερυνίας επί Τουρκοκρατίας (16ος-17ος αιών)”, Κυπριακαί Σπουδαί, τόμ. ΚΔ΄, σελ. 49-71

Χιωτέλλλης Ν., “Η γιορτή του Κατακλυσμού στην Κερύνεια”, Λαογραφική Κύπρος, τόμ. ΚΓ΄, σελ. 22-24.

—–, “Οι καραβοκύρηδες της Κερύνειας”, στο βιβλίο Το καράβι της Κερύνειας, έκδοση Υπουργείου Παιδείας, Λευκωσία 1987, σελ. 135-138.

Χρίστης Γλαύκος Σ., Ποικίλα ψήγματα γραφής, ΜΑΜ, Λευκωσία 2003. Βλ. σελ. 128-130,152-158,161-163, 164-168.

Χρίστης Σ. Θ., “Γεώργιος Σταυρίδης-Ραγιάς”, περιοδ. Μόρφωσις, έτος ΚΕ΄, Μάης / Ιούλης 1970, σελ. 61–62 και Αύγουστος / Σεπτέμβρης 1970, σελ. 14.

 

Σημ. Δημοσιεύτηκε στο βιβλίο  Γνώση Κερύνειας. Κερυνειώτες συγγραφείς του 20ού αιώνα, σχετικές εκδόσεις και επιλεκτική βιβλιογραφία, επιμέλεια: Ρήνα Κατσελλή, Θεοφανώ Κυπρή, έκδοση Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας, Λευκωσία 2012,σελ. 35-43.