ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Λαογραφικός Όμιλος Κερύνειας, Δημαρχείο Κερύνειας,

Τ.Θ. 25572,Λευκωσία

Τηλ: 22490343 (Γραμματέας Λαογραφικού Ομίλου)

Φαξ: 22818228

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τηλ. Δημαρχείου Κερύνειας: 22818040