Στις 4/10/2017, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κερύνειας, στη Λευκωσία, Γενική Συνέλευση του Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας, για τον καταρτισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου.

Διοικητικό Συμβούλιο Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας

  1. Ελένη Καλαβά-Καδή (Πρόεδρος)
  2. Ανδρούλα Χριστοδούλου (Αντιπρόεδρος)
  3. Γιαννάκης Γαλακτίου (Αντιπρόεδρος Β΄)
  4. Άννα Νεοφύτου (Γραμματέας)
  5. Αυγή Πάρπα (Βοηθός Γραμματέας)
  6. Νίκη Ιωάννου (Ταμίας)
  7. Ρένα Κωφού (Βοηθός Ταμίας)
  8. Μύρια Αθανασιάδου (Επιμελήτρια Βιβλίων)
  9. Ρήνα Κατσελλή (Υπεύθυνη Εκδόσεων)

Επίσης, διορίστηκαν οι κ.κ. Κώστας Θωμά, ως Ελεγκτής Λογαριασμών και Γιώργος Σπύρου, ως Νομικός Σύμβουλος του Ομίλου.

Επίτιμη Πρόεδρος

Ρήνα Κατσελλή

Επίτιμα Μέλη

1966

Σάββας Θεοδούλου Χρίστης
Κώστας Χαραλάμπους Κατσελλής
Σπύρος Κυριάκου Χαραλαμπίδης
Χριστόφορος Φιλίππου Χριστοφορίδης

1970

  1. A. R. Spinney C.B.E.

2006

Ρήνα Κατσελλή
Κική Κωστάμπεη-Ζαμπά
Έλλη Νίκου Σταύρου
Μαρία Σωτηροπούλου-McCreanor
Κυριάκος Σταύρου Χαραλαμπίδης
Κώστας Χριστοδουλίδης 

2013

Θεοφανώ Χιωτέλλη Κυπρή

2015

Άννα Ιακωβίδου-Νεοφύτου